LOI PINEL

Op de weblog van fractievoorzitter Mart van de Wiel staan de meer persoonlijke visie en belevenissen. LZO-bestuur en LZO-fractie staan open voor vragen en opmerkingen. Schrijven kan in het LZO-webboek.

AMBITIES? WORD LZO-LID! Als de visie, de doelstellingen en het raadswerk van Leefbaar Zuidoost (LZO) u aanspreken versterk LZO - met 8 van de 29 zetels de tweede partij in Amsterdam Zuidoost - dan met uw lidmaatschap. Meer weten? Start bij "PARTIJ", surf over de LZO-website, lees de lokale media of contact een LZO-fractielid.

- Beter Zuidoost? Voer campagne met LZO! - Smeulende idealen? Voer campagne met LZO! - Politieke interesse? Voer campagne met LZO! - Initiatiefvol? Voer campagne met LZO! - Groenliefhebber? Voer campagne met LZO! - Progressief en pragmatisch? Voer campagne met LZO! - Kritisch vernieuwer? Voer campagne met LZO! - Denker en doener? Voer campagne met LZO! - Frisse ideeën? Voer campagne met LZO! - Energiek en ambitieus? Voer campagne met LZO! - In voor een bruisende stad? Voer campagne met LZO! - Enthousiast LZO-fan? Voer campagne met LZO! - Leefbaarder Zuidoost? Voer campagne met LZO! -

GERARD KEMPERS POSTHUUM ONDERSCHEIDEN Aan Gerard Kempers, LZO-raadslid die in september 2005 is overleden, werd op de nieuwjaarsreceptie van Stadsdeel Zuidoost posthuum de onderscheiding van verdienste toegekend. Gerard's betrokkenheid bij cultuur, beeldende kunst en podiumkunsten werd aangehaald, evenals zijn grote inzet als raadslid waar hij o.a. meewerkte aan de verbetering van het duale stelsel. De onderscheiding werd in ontvangst genomen door Gerard's zus Rinie Hoitink die ook een woord van dank uitsprak. - Meer over Gerard Kempers - - Sd Zuidoost 20060111 Nieuwjaarstoespraak en onderscheidingen - (toespraaktekst Elvira Sweet) - Calypso-TV 20060112 Nieuwjaarstoespraak en onderscheidingen Zuidoost.wmv - (29 min. 11 MB)

STADSDEELGENOTEN ONDERSCHEIDEN Stadsdeelvoorzitter Elvira Sweet deelde op de nieuwjaarsreceptie met vloeiende speeches de jaarlijkse onderscheidingen uit loi Pinel. De fraaie nieuwe prijs ontworpen door Rosemarijn Dissen werd dit jaar o.a. toegekend aan Bert Grol (Open Ateliers) voor zijn jarenlange inzet voor kunst en kunstenaars. - Sd Zuidoost 20060111 Nieuwjaarstoespraak en onderscheidingen - (toespraaktekst Elvira Sweet) - Calypso-TV 20060112 Nieuwjaarstoespraak en onderscheidingen Zuidoost.wmv - (29 min. 11 MB)

AMSTERDAMMER VAN HET JAAR 2005 Regina MacNack, oprichtster van de Voedselbank, is dé Amsterdammer van het jaar geworden. Boer Floor van kinderboerderij De Gliphoeve werd ook zeer gewaardeerd. Zuidoost leverde 3 genomineerden.

NIEUW STADSDEELKANTOOR IN GEBRUIK Het stadsdeelkantoor is per 3 januari verhuisd naar Anton de Komplein 150, 1102CW Amsterdam Zuidoost, tel.nr. 2525.000. Ook raad en commissies zullen in er, tussen A'damse Poort en Vogeltjeswei, vergaderen. Hopelijk nemen publieke belangstelling en participatie door de betere toegankelijkheid toe. - Panoramafoto van de laatste raadsvergadering (20 dec, 2005) in het oude stadsdeelkantoor - - Gye-Nyame-TV 20051220 Raadspanorama Bijlmerdreef.wmv - (video 1.47 min. 6,8 MB)

LZO-KRACHT STARTKLAAR VOOR EEN VEEL BETER ZO! Op een gezellige ledenvergadering is op 21 dec. de kandidatenlijst van Leefbaar Zuidoost vastgesteld. Elke kandidaat kon zich er volop presenteren. Daaruit bleek nog eens de grote motivatie en kwaliteiten van de kandidaten. Stuk voor stuk lijsttrekkers! samentegenracisme.nl Een veelzijdig en krachtig verbeterteam voor Zuidoost popelt de verkiezingscampagne in te duiken. Net als in 2002 voert Mart van de Wiel de lijst aan. Ook de recentelijk naar LZO overgestapte raadsleden konden zich in goed overleg met de leden plaatsen. Huidig LZO-raadslid Henk van de Belt heeft aangegeven als lijstduwer te willen fungeren.

De LZO-kandidaten: - 1. Mart van de Wiel - 2. Wim Mos - 3. Ed Peereboom - 4. Patricia Remak - 5. Jenny van Dalen - 6. Roxanne Parris - 7. Milton Jones - 8. Kwabena Adanse-Pipim - 9. Stephen Kwasi Oduro - 10. Eric van den Bosch - 11. Michiel Engberts - 12. Gerti den Dekker-Homa - 13. Peter van Kampen-Maij - 14. Henk van Binsbergen - 15. Theo de Rooi - 16. Dooitze Bakker - 17. Dick den Dekker - 18. Gosse Taekema - 19. Henk van de Belt - - Overzicht partijen en kandidaten verkiezingen 2006 - alles wat tot nu toe bekend is -

RAAD 20 DEC. 2005: ZUIDOOST BETERT AL De laatste raadsvergadering in het stadsdeelkantoor was een bijzondere. Drie raadsleden motiveerden hun overstap naar Leefbaar Zuidoost (zie persbericht etc.). De zaal was stil; applaus van aanwezigen. Het LZO-"burgerinitiatief" werd aangenomen (van de PvdA was alleen Henri Dors voor). Op initiatief van LZO wordt de relatie tussen de failliete welzijnsgigant Alcides, stadsdeel Zuidoost en overige actoren onderzocht. Het LZO-voorstel om van subsidie-ontvangers anti-fraude maatregelen te eisen vond instemming. Het onttrekkingsbesluit mbt parkeerplaatsen langs de Kormelinkweg wordt op aandringen van LZO alsnog in de raadscommissie behandeld. Een bouwvergunning voor een iets verschoven huis aan de Gaasp had van LZO, LOS, SP, CU, CDA (1/2) afgegeven mogen worden. Helaas voor de oudere die daar al z'n leven lang dichtbij woont wonnen de formalisten en werd het nipt verworpen (13 tegen 12). - Zie voor het drama voor dhr. Vedder ook de weblog van LZO-fractievoorzitter Mart van de Wiel - - LZO-fractie 20051226 PERSBERICHT LZO geeft burgers meer invloed.pdf - - Gye-Nyame-TV 20051220 Raadspanorama Bijlmerdreef.wmv - (video 1.47 min. 6,8 MB) - SDR 20051220 Verklaringen nieuwe fractieleden LZO.wav - (audio 10.22 min. 2,5 MB) - Sd-Zuidoost 20051220 Onderzoek Alcides-debacle.pdf - - LZO-fractie 20051220 Motie Subsidienota Welzijnsterrein.pdf - aangehouden tot definitieve overname - Raadsgriffie-ZO 20051222 Raadsnieuws 20.pdf -

POLITIEKE DOORBRAAK IN AMSTERDAM ZUIDOOST! Leefbaar Zuidoost van 5 naar 8 zetels Roxanne Parris (GroenLinks), Stephen Kwasi Oduro (PvdA) en Milton Jones (VVD), leden van stadsdeelraad van Amsterdam Zuidoost, zijn overgestapt naar Leefbaar Zuidoost (LZO), de grootste partij na de PvdA. Daarmee is de samenstelling van de stadsdeelraad sinds vandaag ingrijpend gewijzigd en is LZO drie kundige en gedreven politici rijker. Parris, Oduro en Jones zijn ernstig teleurgesteld in hun landelijke partijen die volgens hen nauwelijks rekening houden met de lokale belangen. Alle drie zijn van mening dat de coalitie van PvdA en VVD (voorheen ook met GroenLinks, nu gedoogd door CDA), het contact met de werkelijkheid in stadsdeel Zuidoost heeft verloren en blindelings het vier jaar geleden gesloten bestuursakkoord uitvoert. Ze hebben zich bij LZO aangesloten omdat die partij zich op een onafhankelijke manier in dienst stelt van de bewoners. Zij stellen dat binnen LZO hun politieke drijfveren beter tot hun recht zullen komen.

Nieuwe lokale politiek LZO vertegenwoordigt nu het brede politieke spectrum en voorspelt dat die trend zich landelijk zal voortzetten. Lokale partijen staan voor pragmatische oplossingen. Nationale partijen leunen daarentegen te sterk op machtspolitiek gebaseerd op ideologie, religie of een politiek-maatschappelijke stroming, en laten zich in toenemende mate weinig gelegen liggen aan het oplossen van lokale problemen. De partij is niet verbaasd dat juist in Amsterdam Zuidoost zich een dergelijke omwenteling heeft kunnen voltrekken. In de stedelijke politiek blijkt dat lokale politieke partijen door burgers regelmatig beter worden gewaardeerd dan de landelijke politieke partijen. Fractievoorzitter Mart van de Wiel ziet in de overstap van de drie politici het bewijs dat lokale politiek "niet gebonden is aan idealistische stromingen, maar meer heeft aan het op praktische wijze oplossen van problemen zoals die door burgers gesignaleerd worden". - LZO-fractie 20051213 PERSBERICHT Politieke doorbraak in Zuidoost.pdf (printversie van tekst boven) - - De nieuwe LZO-fractie - - Zie ook de weblog van LZO-fractievoorzitter Mart van de Wiel - In het Parool van 13 en 17 dec. is meer te lezen over de politieke doorbraak. - Raadsgriffie-ZO 20051213 Raadsnieuws 19.pdf - Wofa Yaw Ampomah-Nketiah (VVD) start eigen lijst - - Echo 20051214 Drie raadsleden stappen over naar LZO.pdf - - Volkskrant 20051215 Drie opmerkelijke transfers maken Leefbaar Zuidoost superbelangrijk - - SDR 20051220 Verklaringen nieuwe fractieleden LZO.wav - (audio 10.22 min. 2,5 MB) - Gye Nyame TV 20051224 Three counsil-members move to LZO.wmv - (video 11.17 min. 12,8 MB) - Radio-NH 20060106 LZO bloeit.asf - (audio 7.00 min. 867 kB) - Overzicht partijen en kandidaten verkiezingen 2006 -

BEZWARENCOMMISSIE BUIGT ZICH OVER BAL-LORIG Het DB van stadsdeel Zuidoost heeft vergunning verleend aan Bal-lorig voor de bouw van een grote horeca- annex kinderspeelvoorziening aan de zuidoever van de Gaasperplas. Wijkoverleg Gaasperplas (WOG) vindt de infovoorziening erover ondermaats en tekent op verschillende gronden bezwaar aan. Ook andere organisaties hebben bezwaar gemaakt (Vereniging Vrienden van het Gaasperplaspark, Vereniging Gein3Dorp). LZO is niet tegen enige horeca bij het strandje, maar maakt zich grote zorgen om de schaal, de effecten op de omgeving en het ruimtebeslag op het 's zomers zo drukke ‘strandje’. - Gein3Dorp over Bal-lorig - - WOG 20051219 Bezwaren tegen Bal-lorig.pdf -

ONDERNEMERS KRAAIENNEST OP RAND FAILLISSEMENT Door sloop van ca. 1700 woningen en uitstel van nieuwbouw derven de ondernemers in Kraaiennest jaren veel inkomsten. Velen vrezen binnenkort failliet te gaan. De ondernemers hebben een brandbrief gestuurd en willen dat het stadsdeel het centrum tijdelijk overneemt. DB-voorzitter Sweet zegt de winkeliers niet eeuwig te kunnen helpen en kapt tv-interview af (op 19.55 min). Het stadsdeel wil nav een recente verkooppoging en politieke druk meer regie over Kraaiennest. Diverse acties (centrummanager, promotie, extra parkeerruimte) zijn in gang gezet. LZO blijft de ontwikkelingen kritisch volgen. - Parool 20051215 Ruzie om Kraaiennest - - AT5-Amst.Peil 20051208 Kraaiennest in de mist.bb.wmv (video 20.22 min. 23 Mb) - - AT5-Amst.Peil 20051208 Kraaiennest in de mist.sb.wmv (mini-video 20.22 min. 7,6 Mb) - Overige mediale aandacht - AT5 20051021 Winkels Kraaiennest luiden noodklok.wmv (video 2.31 min. 2,9 Mb) - - Parool 20051021 Winkels Kraaiennest in grote problemen - - RTV-NH 20051016 Problemen ondernemers Kraaiennest.wmv (video 2.09 min. 2,5 Mb) - - Parool 20050319 Winkeliers Kraaiennest eisen evacuatie - - LZO-Fractie 20050322 Interpellatie Kraaiennest.pdf - De ondernemers ondergaan een groot omzetverlies dat zeker nog tot medio 2008 zal voortduren. - Radio1 20050325 Ondernemers Kraaiennest en DB/Sweet (wav-radio 13:43 min. 1,3 Mb) -

STADSDEELPARTIJEN BUNDELEN KRACHTEN Leefbaar Zuidoost heeft oude initiatieven nieuw leven ingeblazen. Een aantal lokale partijen in de verschillende stadsdelen bespreekt de mogelijkheid de supersmartscrapbooking.com politieke krachten te bundelen door gezamenlijk mee te doen aan de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2006. Volgens de uitslag van de verkiezingen in 2002 kan een dergelijke Amsterdamse partij rekenen op 5 tot 6 gemeenteraadszetels. - Partij Amsterdam Lokaal [pal] - - AT5 20051214 Nieuwe politieke partijen.wmv - (video 1.56 min. 2,2 MB) - NRC 20051029 Stadsdelenpartij Amsterdam.pdf - - NRC 20051029 Stadsdeelpartijen Amsterdam.pdf -

9 INSPREKERS IN STOPERA OVER PLAN HOLENDRECHT Bij de Commissie Stedelijke Ontwikkeling en Waterbeheer (Cie SOW) van de gemeenteraad werd mbt de plannen voor station Holendrecht e.o. door 9 (!) insprekers waaronder Wim Mos van LZO ingesproken. Dat zette een aantal commissieleden aan het denken over de inspraakprocedure en de besluitvorming in Zuidoost. Verschillende partijen leken niet overtuigd dat beide deelgebieden van het SPvE-Holendrecht nu al tezamen in exploitatie moeten komen. Verslag over de behandeling in DOSSIER GAASPERDAM. - LZO-fractie 20051207 Betoog 1 SOW Bestuurlijke verhouding Holendrecht.pdf - - LZO-fractie 20051207 Betoog 2 SOW SPvE Holendrecht.pdf -

HOE KWAM DE BIJLMER TOT STAND? Esther Kruik schreef voor de Wageningen Universiteit een interessante scriptie met allerlei illustraties over de totstandkoming en ontwikkeling van de Bijlmermeer. Het is goed het verleden te kennen. - Esther Kruik 200409 Totstandkoming Bijlmermeer.pdf (4 MB) -

KREEG EEN BETER ZUIDOOST VOLDOENDE STEUN? LZO diende 9 moties in om de begroting voor 2006 bij te sturen voor een beter ZO. Het preadvies van het DB was nogal afhoudend. De raad stemde in met enkele LZO-moties. PvdA en marionet CDA bleken weer eens onvoorspelbaar. - Raadsgriffie-ZO 20051205 Raadsnieuws 18.pdf - - SZO-DB 20051125 Begroting 2006 Aangenomen moties.xls - - SZO-DB 20051125 Preadvies Begroting 2006 Moties.xls - - LZO-fractie 20051117 Moties Begroting 2006.pdf - (met behandelnummer)

EEN BETER ZUIDOOST WAS MOGELIJK GEWEEST! LZO blikt bij de beschouwingen dit jaar terug op 4 jaar oppositie en concludeert dat er nu een veel beter Zuidoost was geweest als er beter was geluisterd. LZO pleit voor burgerinitiatief en buurtbudgetten. - SZO-DB 20051125 Preadvies Begroting 2005 Moties.xls - - LZO-fractie 20051117 Moties Begroting 2006.pdf - (met behandelnummer) - LZO-fractie 20051115 Algemene beschouwing 2005.pdf - - Vernieuwingsimpuls - (digitaal) burgerinitiatief - - Google-results - "buurtbudgetten" - - Stadsdeel ZO 20051013 Programma-begroting.pdf - - LZO-webgallery-keus: (Af)snoepen in Zuidoost - (full-screen) -

LZO-BUURTBRIEF 'HARD VOOR HOLENDRECHT' LZO informeert huis-aan-huis over het 'harde' raadsbesluit over het stedenbouwkundig programma van eisen voor station Holendrecht en omgeving. LZO verzoekt de Holendrechters hun hart te luchten. - LZO-Buurtbrief 20051105 'Hard voor Holendrecht'.pdf - (450 kb) - DOSSIER GAASPERDAM - over de vernieuwing van Gaasperdam c.q. station Holendrecht e.o. -

LEEFBAAR ZUIDOOST STELT VRAGEN Wim Mos heeft een aantal vragen schriftelijk ingediend. Hopelijk komen de antwoorden alsnog en snel. - LZO-Fractie 20051025 Vragen mbt geluidsbelasting Holendrecht.pdf - geen antwoord in raad - LZO-Fractie 20051025 Vragen mbt bomenverordening.pdf - is de nieuwe al effectief? - LZO-Fractie 20051025 Vragen mbt bomen Kortvoort.pdf - waarom klopte de bomenkaart niet?

REKENKAMER BEKRITISEERT STADSDEEL ZUIDOOST De Rekenkamer van Amsterdam heeft het beleid mbt sociale veiligheid onderzocht. Stadsdeel Zuidoost wordt bekritiseerd o.a. omdat het maar ca. 33% van de 124 acties en prestaties heeft gerealiseerd. De kritiek van LZO wordt met het onderzoek onderstreept. Zie ook de weblog van Mart van de Wiel. - RTV-NH 20051019 Onveiligheid Zuidoost.wmv (video 2.13 min. 2,5 Mb) - - Rekenkamer Amsterdam 20051019 PERSBERICHT Sociale veiligheid.pdf - - Rekenkamer Amsterdam 20051019 Sociale veiligheid Zuidoost.pdf (128 pag. 3,3 MB) -

RAAD 18 OKT. 2005: HOLENDRECHTERS KWAAD Acceptatie van het SPvE Holendrecht door de coalitie, ondanks massale kritiek, heeft veel bewoners erg teleurgesteld. Op 23 en 30 nov. wordt Holendrecht in de Stopera behandeld. Acties worden overwogen. In het raadsverslag meer over de overige zaken. Zie ook de weblog van Mart van de Wiel. - LZO-Fractie 20051018 Raadsbetoog SPvE Holendrecht.pdf - - LZO-Fractie 20051018 Moties Amendementen Holendrecht.pdf - alle 8 verworpen - LZO-Fractie 20051018 Amend. Bestemmingsplan Kraaiennest.pdf - aangehouden - LZO-Fractie 20051018 Motie Besluitvorming G-buurt.pdf - verworpen (was in 2001 PvdA-idee!) - LZO-Fractie 20051018 Motie Sportnota D-sport.pdf - unaniem aangenomen - Raadsgriffie-ZO 20051019 Raadsnieuws 16.pdf - - DOSSIER GAASPERDAM - over de vernieuwing van Gaasperdam en station Holendrecht e.o. -

OOK VEEL KRITIEK OP 2E SPVE HOLENDRECHT Het 1e stedenbouwkundig programma van eisen voor Holendrecht om bij het station laagbouw te slopen, het winkelcentrum te verplaatsen, vier woontorens (20-hoog) te bouwen en de dreef te verlagen is door raad in juni 2005 verworpen wegens onvoldoende draagvlak bij de bewoners en bij de marktpartijen. Ook het 2e SPvE krijgt veel en onderbouwde kritiek van de weer zich massaal manifesterende bewoners en van de oppositiepartijen. Zij vinden dat het groene en dorps karakter teveel wordt aangetast ("ganzeleverpolitiek"; zie ook LZO-betoog). Het verlagen van de dreef wordt ongewenst geacht. De betrokkenheid van een PvdA-raadslid die als quasi-bewoner bleek te hebben "meegedacht" in de conceptfase van het plan wordt bekritiseerd. Op 18 okt. koos een raadsmeerderheid (PvdA, VVD, CDA en LOS) tot ongenoegen van veel bewoners voor het 2e SPvE Holendrecht met enkele aanpassingen. - LZO-fractie 20051013 Betoog SPvE Holendrecht.pdf - - Projectb.ZOL 20051006 Coalitiemodel SPvE Holendrecht.pdf - (120 kB) - SDZO 20050930 Aanbieding SPvE Holendrecht.pdf - - Astrid de Wolf - website over de Holendrechtplannen - - LZO-Fractie 20050623 ROVB Betoog SPvE Holendrecht.pdf - - SDZO 20050413 Flyer Plan Holendrecht (6 pag. 785 kB) - - SDZO 20050413 Tekst Plan Holendrecht - - AT5 20050509 Plan Holendrecht (wmv-video 2 min 2,3 Mb) - Acceptatie van het SPvE Holendrecht door de coalitie, ondanks massale kritiek, heeft veel bewoners erg teleurgesteld. Op 30 nov. wordt Holendrecht behandeld in de Stopera. Acties worden overwogen. Zie ook de weblog van Mart van de Wiel. - LZO-Fractie 20051018 Raadsbetoog SPvE Holendrecht.pdf - - LZO-Fractie 20051018 Moties Amendementen Holendrecht.pdf - Alle 8 verworpen Omdat op vragen over geluidsbelasting geen antwoord kwam, zijn die vragen alsnog schriftelijk gesteld. - LZO-Fractie 20051025 Vragen mbt geluidsbelasting Holendrecht.pdf - - DOSSIER GAASPERDAM - Over de vernieuwing van Gaasperdam c.q. station Holendrecht e.o. -

GERARD KEMPERS OVERLEDEN Gerard Kempers, raadslid en medeoprichter van Leefbaar Zuidoost, is op 29 september 2005 plotseling overleden. Hij was een raadslid met een grote inzet. Een musicus, programmamaker en journalist die de politiek een menselijke maat gaf. Integer, principieel, scherpzinnig en zeer betrokken. Altijd een luisterend oor voor wie dat nodig had. Amsterdam Zuidoost heeft een gedreven medemens verloren. Zijn visie en inzet zal worden gemist. - Meer over Gerard Kempers -

SECRETARIS SSAZ VERDACHT VAN FRAUDE De secretaris-penningmeester van de onlangs opgerichte Stichting Samenlevingsopbouw Amsterdam Zuidoost wordt verdacht van verduistering van 27 duizend euro. Zie ook de weblog van Mart van de Wiel. - Volkskrant 20050831 Fraude met bankpas opbouwwerk SSAZ -

RAAD 27 SEPT. 2005: OVERVOLLE AGENDA De Structuurvisie Zuidoost 2020 is vastgesteld. LZO, die als enige wijzigingen indiende, wilde de visie minder stringent laten zijn. De dure Bijlmer Vernieuwing (1,5 mld!) geeft daarvoor allerlei argumenten. LZO kreeg steun van GL, CU, SP. Debat over de moties werd door de coalitie omzeild. De raadsgriffie heeft de volle vergaderavond weer prima omschreven. Zie ook de weblog van Mart van de Wiel. - LZO-Fractie 20050927 Intro structuurvisie.pdf - - LZO-Fractie 20050927 Moties/Amend. structuurvisie.pdf - Motie VII en Amend. II en III aangenomen. - Raadsgriffie-ZO 20050928 Raadsnieuws 15.pdf -

AANGIFTE DOEN VIA INTERNET NU MOGELIJK Per 21 sept. kan via internet aangifte worden gedaan van bijv. diefstal (fiets, tuinmeubilair, camera), zakkenrollerij, inbraak(poging) in auto, vernieling (openbaar vervoer, gebouw, object), gevonden en verloren voorwerpen. Zware voorvallen geeft u aan op een politiebureau; afspraak via: 0900-8844. - Politie Amsterdam-Amstelland - Aangifte via internet -

CDA LEVERT GEEN NIEUWE PORTEFEUILLEHOUDER De vacature in het stadsdeelbestuur van Zuidoost, ontstaan door het opstappen van de CDA'er Hans Res, wordt tot de verkiezingen in maart 2006 niet meer ingevuld. Daarmee wordt tevens kosten (o.a. mogelijk wachtgeld) voorkomen. LZO en de overige oppositiepartijen hebben voor die oplossing gepleit. - LZO-DOSSIER COLLEGEVORMING - Het grillige verloop van de Zuidoost-colleges -

GOUD VOOR SPORTER UIT ZUIDOOST! De Amsterdam Zuidooster Guillaume Elmont heeft op 9 sept. in Cairo de wereldtitel in de klasse tot 81 kilogram veroverd. De 24-jarige judoka uit Zuidoost versloeg de Algerijn Benamadi, op ippon. Het is zijn eerste internationale succes. Guillaume is de derde Nederlander die wereldkampioen judo wordt en de zoveelste sporter die Zuidoost prima promoot! Op zaterdag 17 sept. is Guillaume in winkelcentrum Amsterdamse Poort gehuldigd. Guillaume, Zuidoost is trots op je! Gefeliciteerd!

VOLOP LEKKER UIT ETEN IN ZUIDOOST? - MENINGSPEILING - Over het aanbod van restaurants in Amsterdam Zuidoost wordt vaak gemopperd. Of ligt het aan de onbekendheid van het aanbod? Gaat u wel eens uit eten? Bent u tevreden? Welke restaurants bezocht u zoal? Wilt u meer exotische eethuizen? Meer mogelijkheden ervoor in woonbuurten? Of heeft Zuidoost genoeg aan een hamburger, kippenbout, afgehaalde roti en thuisbezorgde pizza? Vul de LZO-restaurant-poll in of reageer in het LZO-webboek of via e-mail en help mee inzicht te verkrijgen. De LZO-restaurantlijst is sowieso interessant.

LZO INTERPELLEERT OVER INFORMERING 4G De bewoners van 4G (Gouden Leeuw, Groenhoven, Garstkamp, Geerdinkhof) zijn niet geïnformeerd over de werkzaamheden aan ‘s Gravendijkdreef en Bijlmerdreef. LZO interpelleerde hierover op 30 aug. De bewoners van 4G voelen zich door het stadsdeel belazerd en genegeerd. Het niet informeren van de bewoners en het ontbreken van schrikborden veroorzaakte een ernstig ongeval. Het ontbreken van essentiële wegwijzers creëert verkeerschaos. De verplaatste bushaltes zijn onveilig en te ver van huis. Het DB heeft op 30 aug. aan de raad uitgelegd waarom het met de informering fout is gegaan en toegezegd dat wegwijzers, bushaltes en onveilige situaties snel de nodige aanpassingen zullen krijgen.. - Radio Tamara 20050901 Arnold Picornie over 4G-dreven.wav (audio 13 min 1,5 MB) - - Volkskrant 20050831 Strijd om Bijlmerbomen.pdf - Achtergronden en video - - LZO-fractie 20050828b Interpellatie informering 4G-gebied.pdf - - LZO-fractie 20050830 Motie informering 4G-gebied.pdf - Verworpen - AT5 20050829 Bomenkap en afgraving 4G-dreven.wmv (video 2 min. 2,2 MB) - - 4G 20050829 Ongeval door betonnen balk op dreef.pdf -

OOK BONNETJESAFFAIRE IN ZUIDOOST Solidariteit Zuidoost moet € 7286,- terugbetalen wegens ongeoorloofd gebruik van het fractiebudget. In Het Parool en op AT5 worden ook "andere fracties" van fout gebruik beschuldigd. LZO stortte het ongebruikte deel van het fractiebudget terug en heeft de bestede gelden goed kunnen verantwoorden. - Volkskrant 20050815 Subsidiemisbruik in Bijlmer.pdf -

DE RAAD OP MODDEREND KWAKOEFESTIVAL Op zaterdag 30 juli presenteerde de raad van Zuidoost zich op het Kwakoe-festival. Het debat met jongeren over werk en stageplekken leverde weinig concreets op. Debatten over het imago van Zuidoost en de leefbaarheid mbt de Vernieuwing kwamen ook niet echt op gang. De harde muziek overal hinderde het (na)praten. Toch maar anders presenteren volgend jaar? Zie ook de weblog van Gerard Kempers. De regen die weer eens het veel geroemde Kwakoe-festival treitert kreeg terecht aandacht. Het moeras op het terrein is een afgang voor Zuidoost, wie er ook verantwoordelijk voor is. Verhoogde (verharde) paden en goede drainage zijn voor het nieuwe Bijlmerpark een must om het imago als festivalstad uit de modder te houden. De brandweer die op verzoek van LZO'er Henk van de Belt en in overleg met Kwakoe op zondagochtend langs kwam kon helaas niets doen. Enkele dompelpompen vochten tegen de regen. Later op die dag zijn er plankieren gelegd en groef de politie pompkuilen. Het voetbal is uitgesteld. Op dinsdag is begonnen de modderpaden te bedekken met een laag wit zand. - LZO-archief 20050730 Foto's debatten in stadsdeeltent Kwakoe-festival - - LZO-archief 20050730 Foto's wateroverlast op Kwakoe-terrein -

MET WELKE ZUIDOOST-PARELS DE MARKT OP? - MENINGSPEILING - Het matige imago van Amsterdam Zuidoost is in tegenspraak met de fraaie 'parels' die het heeft. Hoe kan Zuidoost zich beter presenteren aan (nieuwe) bewoners, bedrijven en toeristen? Welke parels dienen onder de aandacht gebracht te worden? Welke parels moeten opgepoetst worden? Wat gaat er al te lang mis? LZO wil sowieso meer imago-onderzoek binnen en buiten Zuidoost. Geef uw mening via de LZO-parel-polls. Lange teksten, vragen en opmerkingen via het LZO-webboek of e-mail.

VERBIJSTERING 3G OVER UITSPRAAK RVS De Raad van State heeft geoordeeld dat de ontgrondingenvergunning voor het afgraven van Bijlmerdreef, ’s-Gravendijkdreef en Geerdinkhofweg terecht zijn verleend. Bewoners van 3G zijn verbijsterd, zien de inspraak als een rituele dans en missen uitleg over het DB-beleid. Stadsdeel Zuidoost heeft toegezegd niet met bomenkap te starten zolang de nieuwe art. 19 procedure nog loopt. Als kappen al kan, want enkele bewoners stellen erfpachter te zijn van de dreef. Bij het kadaster ontbreken de erfpachtkaarten. - RVS 20050713 Uitspraak Ontgrondingen Nieuw Grunder.doc - - Stadsdeel Zuidoost 20050720 Realisering woongebied Nieuw Grunder nabij - - Bewoners 3G 20070718 PERSBERICHT Verbijstering over RVS-uitspraak.pdf - - Rechtbank 20050518 Uitspraak Hoger Beroep Kapverg. Grunder.doc -

LZO STELT VRAGEN OVER INCIDENTEN EN STOFOVERLAST LZO wil opheldering over een drietal zaken. 1. Hoe kan het dat bij het slopen van parkeergarage Kruitberg een passant bijna getroffen werd door een vallende pilaar? 2. Zijn de enorme sloopstofwolken te beperken? 3. Hoe kan het dat recentelijk weer eens een kabel kapotgetrokken werd bij graafwerk? - LZO-fractie 20050718 Vragen mbt incidenten en stofoverlast.pdf - (met foto's, 210 kB)

VERBORGEN PROSTITUTIE IN ZUIDOOST ONDERZOCHT De GG&GD liet onderzoek doen naar prostitutie. In Zuidoost zijn er incidenteel tieners bij betrokken. Loverboys en dwang komen voor. Opvoeding en zorg kunnen beter. Enkele nieuwsverkopers bleken het Zuidooststigma weer eens te hebben uitgebuit. Zie ook de weblog van Gerard Kempers. - GGGD Amsterdam 20050706 Tippelen na de zone.pdf - (147 pag. 850 kB) - Veilig Amsterdam 20050706 - Samenvatting over onderzoek prostitutie - - RTV-NH 20050722 Prostitutie-bijeenkomst Zuidoost - (realaudio, 3:18 min. 800kB)

RAAD 28 JUNI 2005: LZO-MOTIES HAALDEN HET NIET 1. Nav een VVD-interpellatie over Stichting Samenlevingsopbouw eist de raad integratie voor sept. 2005. 2. Het nieuwe Bijlmersportcentrum wordt unaniem mooi gevonden en mag gebouwd worden (€ 34 mln). 3. Het LZO-voorstel om het multi-functioneel centrum Ganzenhoef flexibel te laten gebruiken strandde. 4. De voorjaarsnota is aangenomen. Aanpassingsvoorstellen van LZO werden onvoldoende ondersteund. Zie ook de weblogs van Mart van de Wiel en Gerard Kempers. - LZO-fractie 20050628 Amendement MFC Ganzenhoef.pdf - Verworpen - LZO-fractie 20050628 Motie Vjnota MFC Ganzenhoef.pdf - Verworpen - LZO-fractie 20050628 Motie Vjnota Categorale instellingen.pdf - Verworpen - LZO-fractie 20050628 Motie Vjnota Vrijwilligerswerk.pdf - Ingetrokken - LZO-fractie 20050628 Motie Vjnota Jongerenwerk.pdf - Ingetrokken - LZO-fractie 20050628 Motie Vjnota Culinair-Gaasperplas.pdf - Verworpen - Raadsgriffie ZO 20050628 Raadsnieuws 12.pdf -

FEITENONDERZOEK ALCIDES-DEBACLE AFGEROND De diverse reacties op het rapport over het faillissement van welzijnsgigant Alcides bevestigen de kritiek die Leefbaar Zuidoost al vanaf juni 2003 uitte. Er was veel ellende en veel geld bespaard als de RvT en DB's minder doof waren geweest. Inmiddels is het Ernst&Young-rapport Alcides op internet te vinden. Zie ook de weblogs van Gerard Kempers en Mart van de Wiel en senator Jos van der Lans. - Amsterdam Centraal - Forum - Anne Lize van der Stoel, burgermoeder af? - - HP/De Tijd reconstrueerde het debacle in "Mismanagement bij welzijnsorganisatie Alcides" (week 27). - Stadsdeel Zuidoost 20050621 PERSBERICHT feitenonderzoek Alcides.pdf - - Stadsdeel Zuidoost 20050621 Samenvatting feitenonderzoek Alcides.pdf - - Stadsdeel ZuiderAmstel 20050621 PERSBERICHT feitenonderzoek Alcides.pdf - - Stadsdeel Zeeburg 20050621 Persverklaring feitenonderzoek Alcides.pdf - - NRC 20050621 Falend toezicht op welzijnskoepel Alcides.pdf - - Telegraaf 20050622 Alcides in chaos ten onder.pdf - - AT5-nieuws 20050621 Reacties op feitenonderzoek Alcides.wmv (video 2:28 min. 2,8 MB) - - LZO-DOSSIER ALCIDES - Documentatie over het failliet van een welzijnsgigant

RAAD 31 MEI 2005: DE RAAD DENDERT DOOR Over veel zaken zijn besluiten genomen: 1. Jaarrekening 2004; 2. Inrichting Gaasperzoom met tennis- en golfvoorzieningen (LZO eiste participatie vóóraf); 3. SPvE Bijlmerpark (het wordt een fraai park, LZO-voorstellen krijgen nog aandacht), 4. SPvE Klieverink-Kouwenoord (met voorstellen LZO), 5. Bestemmingsplan Geerdinkhof (met mogelijkheid tuinuitbreiding); 6. VVD-nota Sportstimulering (LZO adviseerde op DB-nota te wachten); Burgerjaarverslag 2004: Jongerencentrum Gein. Zie ook de weblogs van Mart van de Wiel en Gerard Kempers. - LZO-fractie 20050531 Motie inrichting Gaasperzoom.pdf - Verworpen. Voor: LZO, GL, SZ. - LZO-fractie 20050531 Moties SPvE Bijlmerpark.pdf - Vooralsnog overgenomen. - LZO-fractie 20050531 Amendementen SPvE Klieverink-Kouwenoord.pdf - Overgenomen. - Raadsgriffie ZO 20050601 Raadsnieuws 11.pdf -

BOUWEN OP ZUIDOEVER GAASPERPLAS? - MENINGSPEILING - Amsterdam wil veel huizen bouwen in Zuidoost. De zuidoever van de Gaasperplas wordt als bouwlocatie genoemd. LZO wil dat fraaie gebied behouden. Geef uw mening via de poll, e-mail of LZO-webboek. * = Mogelijke bouwlocaties Gaasperplas Gaasperplas - SDZO 20050419-s Mogelijke bouwlocaties Gaasperplas 2020.jpg (140 kB) - - SDZO 20050504 Wandeling Gaasperplas.pps (1,3 MB) - - LZO-fractie 20050529 Poolshoogte Gaasperplas.pps (1 MB) - - HvdB 20020424 Luchtfoto Gaasperplas.jpg - - Groengebied Amstelland - beheerder van o.a de Gaasperplas - - LZO-fractie 20050520 Oproepadvertentie-2.pdf - - LZO-webgallery: met LZO is het altijd goed kersen eten - In juli 2005 zal de Structuurvisie Zuidoost 2020, waarin o.a. de mogelijke bouwlocaties op de zuidoever van de Gaasperplas worden genoemd, in de raadszaal aan de orde komen. Structuurvisie 2020 - SDZO 20050419 Toelichting structuurvisie - - SDZO 20050419 Structuurvisie 2020 Tekstueel.pdf - (tekst mbt zuidoever op pag. 9 en 25) - SDZO 20050419 Structuurvisie 2020 Inspraak.pdf - - SDZO 20050419-s Gebiedsopgaven 2020.jpg (180 kB) - - SDZO 20050419-s Groenstructuur 2020.jpg (180 kB) - - SDZO 20050419-s Milieutypen 2020.jpg (180 kB) - - SDZO 20050419-s Verkeersstructuur 2020.jpg (180 kB) - Planologische kaders - Structuurplan Amsterdam 2010 - - Streekplan Noord-Holland Zuid 2020 - - DOSSIER VERNIEUWING - Over ruimtelijke ordening in en rond Zuidoost - KAN HUIZENBOUW OP ZUIDOEVER GAASPERPLAS? Bouwen op de zuidoever vind ik onacceptabel. Daar bouwen maakt me niet zoveel uit. Bouwen op de zuidoever vind ik een goed plan. STEM BEKIJK DE STEMMING LZO-ACTIE 'ANTWOORD ZO!' NA KRITIEK BURGERS Uit recent onderzoek blijkt dat veel burgers kritiek hebben op 'de lokale politiek'. Zo'n 60% voelt zich niet serieus genomen. LZO staat (zoals altijd) open voor kritiek van burgers in Zuidoost en roept hen met o.a. advertenties in lokale media op te reageren. Naar aanleiding van signalen vraagt zij tevens om door stadsdeel Zuidoost onjuist of niet beantwoorde brieven en e-mails aan LZO te melden. Indien gewenst volgt politieke actie. - LZO-fractie 20050314 PERSBERICHT Oproepenactie.pdf - - LZO-fractie 20050314 Oproepadvertentie-1.pdf - - LZO-fractie@Leefbaar-Zuidoost.nl - e-mailadres voor de actie (zie ook LZO-fractie) - LZO-webgallery: polderslak op postzegel - knipoog naar geslotenheid en traagheid -

SPEKTAKEL IN DE K-BUURT Spectaculair straattheater nav de verlaging van de Karspeldreef en de sloop van garage Kikkenstein-Kruitberg. Bijzondere compensatie voor de grote vernieuwingsoverlast. - Razo 20050513 K-spektakel.wmv (video 21 min. 24 MB) - met dank aan Razo - - HvdB - Foto's K-spektakel (12 foto's, 600 kB) - - Amsterdam Zuidoost net - Prachtig foto-archief met o.a het K-spektakel -

SRANANTONGO-NEDERLANDS Sinds april 2005 is het uitvoerige Prisma Sranantongo-woordenboek verkrijgbaar. Sranan wordt door ca. 0,8 mln Surinamers (waarvan 0,3 mln in Nederland) gesproken. - Wereldomroep - Interview met woordenboekmakers Gracia Blanker en Jaap Dubbeldam - - SIL - Online woordenboek Sranan-Ned. en Ned.-Sranan -

ESAJAS VERLAAT SOL.ZO. EN START T21 Emile Esajas laat per april 2005 fractiegenoot Nizaar Makdoembaks van Solidariteit Zuidoost alleen en start z'n oude partij Toekomst21 weer op. Verschil in visie over politieke beleidsvoering en in opvatting over het functioneren in de raad zijn de meegedeelde redenen. - SDZO 20050208 Besluiten van het DB -

ACTIE ROYAAL GEBAAR Het levensgeluk van veel (bijna) landgenoten hangt af van een bevrijdend royaal gebaar! - Een Royaal Gebaar - info, ondertekenaars en ondertekening -

6 APRIL: GROTE CRISISOEFENING BIJ ARENA Op woensdag 6 april werd er in en rond de Amsterdam Arena een grote crisisoefening gehouden. Conclusie: "er is veel geleerd, de rampbestrijding kan nog beter". - Crisisoefening Bonfire - info voor omwonenden, bedrijven en Boulevard-bezoekers - - Crisisoefening Bonfire - animatiefilm aanslag in Arena (rm-video 1 min. 3,4 MB) - - 2Vandaag - Nabeschouwing Bonfire door actualiteitenrubriek -

RAADSVERGADERINGEN LIVE VIA INTERNET Dankzij het idee van LZO is de lokale politiek thuis of elders te volgen. De volgende uitzendingen van de raadsvergaderingen zijn op 26/04, 31/05, 28/06 en 12/07 2005. Live! - Amsterdam Zuidoost live - directe link naar Raadsradio Amsterdam Zuidoost - - Webradio zenders (Amsterdam) - Amsterdamse Shoutcast-zenders - klik op "Tune in" - - Webradio - mogelijkheden, vergaderschema's, raadsstukken, opnamelijst, software -

SWINGING BOULEVARD EN POORT Jerde adviseert meer beleving en veelzijdigheid op Arena Boulevard en in A'damse Poort. - Jerde 20050228 Visie Amsterdamse Poort.pdf (30 pag. 4 MB) -

ONMOGELIJKE BRIEVENBUS Protest Nellesteiners tegen een onbereikbare brievenbus. TPG Post bekijkt 't nog eens. Zie ook de weblogs van 7 maart 2005 hierover van Gerard Kempers en Mart van de Wiel. - RTV-NH 20050307 Onmogelijke brievenbus Nellestein.wmv (video 1:22 min. 1,6 MB) -

HUIZEN(VER)KOPERS NOG STEEDS IN DE KNEL De interesse voor koopwoningen in de vernieuwde Bijlmer daalt. In Ganzenpoort kan pas na stevige prijsdaling nog worden doorverkocht. Van de 22 appartementen op het CEC gebouw bij Grubbehoeve zijn er nog maar een paar bewoond. Huurwoningen blijken slecht verkoopbaar. De makelaar van Koningshoef (project Koningshof) heeft de huizenprijs plots verlaagd en wil niet echt compenseren. Overleg gaat al heel lang moeizaam. De kopers voelen zich bedonderd en in de steek gelaten. Gevreesde gevolgen: potentiële kopers van nieuwbouw in Zuidoost zullen prijsdalingen afwachten. De goednieuwsshow over de ingrijpende Bijlmer Vernieuwing verdoezelt teveel de problemen. LZO wil: betere voorlichting, reële grondprijzen om fraaiere nieuwbouw mogelijk te maken, het voorkomen van marktbederf achteraf, kwaliteitsgarantie voor nieuwbouwbuurten, voorkoming van de wrange leegstand ("anti-leegstandsbeding"), controle op woninggebruik, brede inzet om de gemiddelde woonduur te verlengen en veel meer marktonderzoek. - Website Kopersgroep Koningshof - - Zembla 20050224 Woningnood door verziekte woningmarkt.wmv (video 39 min. 40 Mb) - - Kopersgroep Koningshof 20050221 Raadsadres.pdf - - Ver.EigenHuis 200502 Koningshof-visies.pdf - - LZO-fractie 20041104 Vragen prijsdaling huizen.pdf - - AT5 Amsterdams Peil 20041007 Ganzenpoort.wmv (video 20:49 min. 15 Mb) - - AT5 20041003 Woningen in Bijlmer onverkoopbaar.wmv (video 2:02 min. 1,5 Mb) - - Netwerk 20040913 Kritiek op experiment koopwoningen (info en video) - - Kopersgroep Koningshof 20040928 Protestflyer.pdf - - Voogd Makelaardij - Koningshof, da's vorstelijk wonen! - - Parool 20040807 Ganzenpoort in Zuidoost mislukt - - DOSSIER VERNIEUWING - Duur en discutabel: de Bijlmer Vernieuwing -

RAAD 22 FEB. 2005: LZO HEKELT GEHEIME AFSPRAKEN Primeur in Amsterdam: de raadsvergadering werd live uitgezonden op internet (zie items). - 1. LZO kreeg opheldering over Sirius (zie blok hieronder). Het vermeende besluit was nog "niet echt een besluit". - 2. Onderzoek naar locaties voor Jongerencentrum Gein is met een LZO-motie afgedwongen. - 3. Er is een commissie Bestuur Samenlevingsopbouw benoemd. - 4. De D-buurt krijgt meer ééngezinswonigen (motie PvdA) en wordt op voorstel van LZO energievriendelijker. De grondexploitatiebegroting wordt weer eens vastgesteld ondanks geheime afspraken. - 5. Zware LZO-kritiek op het misbruik van Artikel 19.1. in de G-buurt. Van de coalitie mag het DB echter doorgaan op een wellicht moerassige juridische weg. - LZO-fractie 20050222 Interpell. Sirius.pdf - - LZO-fractie 20050222 Interpell. Jongerencentrum Gein.pdf - - LZO-fractie 20050222 Motie Jongerencentrum Gein.pdf - aangenomen - LZO-fractie 20050222 Motie Inzage samenwerking.pdf - overgenomen - LZO-fractie 20050222 Motie SPvE D-buurt Wateroppervlak.pdf - verworpen - LZO-fractie 20050222 Motie SPvE D-buurt EPC-norm.pdf - aangenomen - LZO-fractie 20050222 Motie SPvE D-buurt Grondexploitatie.pdf - verworpen - LZO-fractie 20050222 Betoog Art.19 Planologie G-buurt.pdf - verworpen - LZO-fractie 20050222 Motie Art.19 Mi-Akoma-Di-Color.pdf - verworpen - LZO-fractie 20050222 Motie Art.19 Planologie G-buurt.pdf) - verworpen

BASISONDERWIJS OP DRIFT Over het evaluatierapport over Sirius lopen de meningen van de raadsfracties uiteen. Het openbaar basisonderwijs laten besturen door een bestuurscommissie zodat het stadsdeel nog een pink in de pap houdt heeft de voorkeur van LZO. Het DB negeert echter de debatten door vooraf al aan te sturen op een onafhankelijke stichting. Waarom deze manoeuvre? - SDZO 20050208 Besluiten van het DB - - Bc Sirius - Bestuurscommissie Openbaar Primair Onderwijs - Zie ook de weblog hierover van 9 feb 2005 van Gerard Kempers. - DOSSIER ONDERWIJS - Onderwijs en daarmee samenhangende zaken -

LZO WIL OPHELDERING LZO wil opheldering over de beperking van het ouderenvervoer door Stadsmobiel. Tevens wenst LZO eindelijk eens duidelijkheid over de locatie van het jongerencentrum in Gein. - LZO-fractie 20050206 Vragen jongerencentrum Gein.pdf - - LZO-fractie 20050206 Vragen dienstverlening Stadsmobiel.pdf -

RCIE RO 3 FEB. 2005: 3G-BEWONERS EISEN OVERLEG - 1. De kap van 7 dikke bomen in het Grundergebied wordt nader onderzocht door LZO, bewoners en stadsdeel. - 2. De raadsfracties doen voorstellen het Stedenbouwkundig Programma van Eisen (SPvE) D-buurt aan te passen. - 3. Bewoners van 3G dreigen met nieuwe rechtzaken als overleg over de dreefverlaging weer uitblijft. De oppositie uitte hun boosheid over de houding van de portefeuillehouder (ph) RO aangaande 3G. Zij wensen de nieuwe besluitvorming niet te delegeren aan het DB. Zie ook de weblogs hierover van Mart van de Wiel en Gerard Kempers. - LZO-fractie 20050201 Vragen bomenkap Grundergebied.pdf - - LZO-fractie 20050203 RO Betoog SPvE D-buurt.pdf - - 3G 20050203 5 inspraakteksten Rvd2 dreefverlaging.pdf (8 pag.) - - LZO-webgallerykeus: Bijlmer bomenkap: de "Vernieuwing" velt 22.500 bomen - - DOSSIER VERNIEUWING - Duur en discutabel: de Bijlmer Vernieuwing -

RAAD 25 JAN. 2005: LZO VREEST KNEL EN KAP - 1. De vier raadscommissies worden tot drie teruggebracht; LZO vreest dat inspraak en debat verder in de knel komen. - 2. Het vernieuwde participatiebeleid is eindelijk vastgesteld. - 3. De nieuwe bomenverordening wordt medio 2005 effectief. Een motie van LZO om nu al bij "dunning" een kapvergunning te vereisen kreeg steun van GL, CU, SP en D66. LZO pleitte tevergeefs voor een arbitragecommissie om rechtzaken tegen kap te beperken. - SDZO 20050125 Bomenverordening.pdf (24 pag. 400 kB) - - LZO-fractie 20050125 Motie Kapvergunning bij dunning.pdf - Verworpen. Coalitie tegen.

MELDPUNT OPENBARE RUIMTE DIGITAAL Een beter Zuidoost is nog sneller te realiseren nu "leefbaarheidsbederf" ook digitaal te melden is. LZO pleitte er vaak voor. Voorbeelden: mankementen aan speelplaatsen, gevaarlijke verkeerssituaties, slechte bebording, autowrakken, zwerfvuil, drijfvuil, stank. - Meldpunt Openbare Ruimte - 020 - 567.0222 (kantooruren) - - DIENSTEN - Alle lokale (overheids)diensten bij elkaar -